G&V Royal Mile Hotel Edinburgh
1 George IV Bridge, Edinburgh, City of Edinburgh EH1 1AD, UK
131-220-6666

Edinburgh City Hotel
79 Lauriston Place, Edinburgh, City of Edinburgh EH3 9HZ, UK
131-622-7979

Sheraton Grand Hotel & Spa, Edinburgh
1 Festival Square, Edinburgh, City of Edinburgh EH3 9SR, UK
131-229-9131

The George Hotel
19-21 George Street, Edinburgh, City of Edinburgh EH2 2PB, UK
131-225-1251

Mercure Edinburgh City Princes Street Hotel
Princes Street, Edinburgh, City of Edinburgh EH2 2DG, UK
844-815-9017